PARABOL

Düzlemde, sabit bir noktaya olan uzaklığı, sabit bir doğruya olan uzaklığına eşit olan noktaların geometrik yerine parabol denir

Yani ekseni, x ekseni ve odağı F(c, 0) olan merkezil parabolün denklemi, y2=4cx

Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar kümesine elips denir. Sabit olan iki nokta elipsin odaklarıdır. Odakların orta noktasına elipsin merkezi denir.

Merkezi orjinde bulunan ve eksenleri koordinat eksenleri olan elipse merkezik elips denir.

Elipsin odakları; x ekseni üzerinde ise F(c, 0) ve F’(-c, 0) dır. y ekseni üzerinde ise F(0, c) ve F’(0, -c) dir.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#